1983, Kardiale Rehabilitation im Terrain

Hofmann W, Leiner G

Phys Med Baln Med Klim 1983;12:275-280