2000, Moorbäder vermehren die epidermalen Langerhans-Zellen

Verhoff MA, Heerd E

Phys Med Rehab Kurort 2000;10:190-193