1996, Change in sympathetic activity, cardiovascular functions and plasma hormone concentrations due to cold water immersion in men

Janský L, Srámek P, Savĺiková J, Ulicný B, Janáková H, Horký K

Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1996;74(1-2):148-52

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8891513