Gefahr der Hautschädigung durch repetitive Kaltluftbehandlung in kurzen Intervallen

A. Falkenbach, A. Brech, Th. Wendt
Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin 1994; 04(3): 87-88

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2008-1062016