1986, Vaginale Moorbrei-Behandlung

Kovarik R

Phys Med Baln Med Klim 1986;15:341